$(document).ready(function() { $('.jqColumn').vjustify(); }); $(function() { // thumbnail scrollable $('#thumbnails').scrollable({size: 4, clickable: false}).find('img').each(function(index) { }); // scrollable inside the box. Its API is assigned to the 'images' variable var images = $('#images').scrollable({size: 1, api:true}); // enable reflections $('#thumbnails img').reflect({height: 0.5, opacity: 0.6}); });
Du er her:
 • Støa
 • Historien om Støa-eiendommen.

   

  Foto: Tone Sæthre Bergen 

   

  Vi fikk Cecilia Wahl til å skrive en tekst om historien  bak Støa eiendommen:

   - Ladestedet Støen –

  Det vil si dagens Støa, har vært en del av Søndre Jahren gård og ladestedet Holmsbu. Man mener det har vært bebyggelse i dette området helt fra 1600-tallet.Med sikkerhet kjenner man til at det har vært bebyggelse her fra 1700.Den første tinglyste grunnseddel man vet om er datert 17.januar 1720. De som bodde i Støa livnærte seg med fiske, fangst og noe jordbruk. Fiske og fangst har vært en viktig næring, også for omkringliggende gårder, og det må ha vert naturlig å ha en båt liggende her.

   

  Skippere og handelsmenn fra Svelvik og Strøm har vært eiere av bygningene her slik at stedet også har hatt betydning for handel og sjøfart. Fra 1720 ble Holmsbu utviklet som handelssted. Loser og tollere bodde da i Støa.

   

  I begynnelsen av 1800-tallet lå det bare fire hus i Støa. Av disse står det to igjen:

  ”Visiterbygningen” (tollstasjonen) ved Støastrand og huset som i dag blir benyttet som galleri. I begynnelsen var dette en våningshus med dagligstue og kjøkken, et nordloft og et kvistværelse.

  Utvendig var det bordkledt, rødmalt og tegltekt. Bygningen hadde en lengde på 11,3 meter og en bredde på 6 meter. På nordsiden var en svalgang med trappeoppgang til loftet. En svalgang fantes også på søndre side hvor det var innredet boder. Nord for våningshuset var det et ”fehus” med et tilbygget forhus innredet til to kuer. Vest for våningshuset sto det oppført en sjøbod på bryggen.

  I branntakst fra 1846 er sjøboden nevnt. Man kan derfor anta at også den er av eldre dato. I 1857 ble husene forandret. På sydsiden av våningshuset ble svalgangen erstattet av et ”kammer” i tømmer innredet til soverom. Våningshuset gjennomgikk en yterligere forandring senere på 1800-tallet ved å bygge inn nordre svalgang og tilføre et nytt rom på nordsiden av huset.

   

  På begynnelsen av 1900-tallet var eiendommen i fra Gunhild Røds eie, eller ”mor Rød” som hun ble kalt. Om sommeren leide hun ut rommene til forskjellige leieboere, mens hun selv flyttet over til sjøboden på brygga, der det for øvrig fremdeles finnes en gammel bakerovn. På hennes tid var både huset og sjøboden malt sink-grønt med hvite vinduskarmer.

   

  Maleren Oluf Wold Torne hadde fast tilhold her de fleste somrene fra 1911 til 1919. Det var her han malte et av sine hovedverk

   ”Innseilingen til de lykkelige øer” som eies av Nasjonalgalleriet. En annen maler som ofte bodde i huset på samme tid, var Thorvald Erichsen.

   

  Hurum Kommune over eiendommen i 1967.

   

  Nabohuset er fra 1831. Henrik Sørensen leide her fra 1911 inntil han overtok eiendommen i 1929. På dette område har de ovennevnte tre kunstnere malt noen av de fineste malerier i norsk kunst. De samlet rundt seg malervenner og dannet grunnlaget for den kunstnerkolonien som ble kalt ”Holmsbumalerene”

  og besto i 60 år. Eika ved nedgangen til Støa var et av Henrik Sørensens yndete motiver. Den er anslått å være rundt 400 år og ble fredet i 1958. Resten av Støa-området ble fredet i 1994.

   

  Skrevet av Cecilia Wahl

   

   

  Foto: Tone Sæthre Bergen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   


  Tilbake

  Aktiviteter

  Nytt fra Hurum Kunstlag

  Levert av WebSite AS